Fanø Mikrobageri har fået tilsagn om tilskud af LAG-midler. Formålet med projektet er at øge beskæftigelsen, samt at gøre Fanø mere interessant for fastboende og turister.

Læs mere ved EU Kommissionen her.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrik-terne